2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIII/208/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 23 lutego 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2022 rok
 
Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXIII/208/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 lutego 2022 r. (215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (25 lutego 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 lutego 2022, 10:56:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437