2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2013 rok

U C H W A Ł A Nr XXIII/177/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r. 


W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2013 rok
 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i § 33 ust.1  Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  z dnia  23 września 2003 r. Nr 73, poz.1096)             


uchwala się, co następuje:
 

§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                   Katarzyna Sowa

Załacznik nr 1 do uchwały (43kB) plik

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013, 22:03:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5165