2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/100/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020 r.
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2020 rok
 
 
Na podstawie § 26 ust. 2 i  § 33 ust. 1  Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok (812kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 10:45:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1956