2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXV/273/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 lutego 2018

 
 
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2018 rok
 
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz  § 26 ust. 1 i  § 33 ust.1  Statutu Miasta i Gminy Lubniewice  ( Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  z dnia  23 września 2003 Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018 rok (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2018, 12:50:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959