Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 5 lutego 2024 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 października 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe.Sprawozdanie z działalności Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach w 2023 r. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 28 sierpnia 2023 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowej Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 19 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 4. Podjęcie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. Ocena zasobów pomocy społecznej. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 27 marca 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1.Sprawy regulaminowe. 2.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi. 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 października 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe.Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 14 września 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2021/2022.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2022 r.Podjęcie uchwały w [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe.2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Lubniewice.3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 marca 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach za rok 2021. 3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2021 rok.Sprawozdanie z działalności Zespołu [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 06 grudnia 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe.Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe.Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: 1.  Sprawy regulaminowe.2.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Lubniewice.3.  Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.4.  Podjęcie uchwały w sprawie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:  Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.Przyjęcie sprawozdania z działalności [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 8 lutego 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 listopada 2020 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 14 września 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2019/2020. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B Porządek obrad: Sprawy

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 marca 2020 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” w ramach Solidarnościowego Wsparcia [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035. Podjęcie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 23 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Punktu [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 13.00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, następnie w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. Informacja z działalności Biblioteki. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno.   [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży działki 902/1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 18 marca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2018 r. Informacja o [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 4 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035. uchwała w sprawie ustalenia [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach. [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 19 marca 2018r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 08 lutego 2018r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 04 grudnia 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 6 listopada 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 07 sierpnia 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 05 czerwca 2017 r.  o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 13 marca 2017 r. o godz. 15.45 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 13 marca 2017r. o godz. 15.45 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 13 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 13 lutego 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 29 listopada 2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 25 października 2016r.  2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 sierpnia 2016 r. o godz. 15.45 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016r. o godz. 15.45 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 15.45 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 15.45 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 22 lutego 2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 25 stycznia 2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 23 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 23 listopada 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 19 października 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 19października 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 14 września 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 14 września 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 10 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 10  sierpnia 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 8 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 08 czerwca 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 23 marca 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o posiedzeniu komisji planowania i budżetu - 16 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Ratuszu

I N F O R M A C J A Przewodniczący Komisji Planowania i budżetu informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się posiedzenie [...]

Informacja o posiedzeniu komisji oświaty, kultury, sportu oraz komisji rolnictwa, przemysłu i handlu - 16 grudnia 2014 r. w Ratuszu

I N F O R M A C J A   Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 16 grudnia 2014r. o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu radnych Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 09 grudnia 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 3 listopada 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 3 listopada 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się wspólne [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 września 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 22 września 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu  9 czerwca 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 23 kwietnia 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 24 marca 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje, że w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 października 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 21 października  2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 czerwca 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 24 czerwca 2013 r.  o godz. 15.30 w Ratuszu  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji. Tematyka posiedzenia: 1.Podjęcie uchwały w [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 13 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad II pietro

I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje, że w dniu 13 maja  2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  [...]

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 marca 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad II pietro

INFORMACJA  W dniu 25 marca 2013r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej.Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na sesję organizowaną w dniu 28 [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej

Dnia 4 lutego 2013 r. o godz. 17.30 w Ratuszu (sala - II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubniewicach. Temat posiedzenia w/w komisji to min. zapoznanie się ze sprawozdaniem [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej

Dnia 04 lutego 2013 r. o godz. 16.00 w Ratuszu (sala - II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej. Temat posiedzenia w/w komisji to min. zapoznanie się ze sprawozdaniem z zakresu działania promocji w [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu Rady Miejskiej

Dnia 04 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu (sala - II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu Rady Miejskiej. Temat posiedzenia w/w komisji to min. zapoznanie się ze sprawozdaniem z zakresu działania [...]

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuję, że dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu (sala II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej.

Dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu (sala - II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej. Temat posiedzenia w/w Komisji to projekt budżetu Gminy Lubniewice na 2013 r. [...]

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuję, że dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w Ratuszu (sala II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu Rady Miejskiej.

Dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w Ratuszu (sala - II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Handlu Rady Miejskiej. Temat posiedzenia w/w Komisji to projekt budżetu Gminy Lubniewice na 2013 r. [...]

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że dnia 12 grudnia 2012r. o godz. 16.00 w Ratuszu (sala II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubniewicach

Dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu (sala- II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubniewicach Temat posiedzenia w/w Komisji to projekt budżetu Gminy Lubniewice na [...]

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji

INFORMACJA  W dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na sesję organizowaną w [...]

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji. Tematyka posiedzenia: - Informacja na temat [...]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

UCHWAŁA  Nr  XV/99 /2012Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 stycznia 2012 r.   W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2012  Na podstawie art.21 ust.3 [...]

metryczka