Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Ogłoszenie o LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 8 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody [...]

Ogłoszenie o LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata [...]

Ogłoszenie o L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż [...]

Ogłoszenie o XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach w 2023 r. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok [...]

Ogłoszenie o XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 27 września 2023 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej BCK, ul. Jana Pawła II 51B, 69-210 Lubniewice

Dnia 27 września 2023 r. o godz. 13.00  w sali widowiskowej Biblioteki - Centrum Kultury, przy ulicy Jana Pawła II 51B, odbędzie się nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad: Sprawy [...]

Ogłoszenie o XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników [...]

Ogłoszenie o XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 4. Podjęcie [...]

Ogłoszenie o XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. Ocena zasobów pomocy społecznej. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice [...]

Ogłoszenie o XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2022 r.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...]

Ogłoszenie o XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet [...]

Ogłoszenie o XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice [...]

Ogłoszenie o XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi. 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego [...]

Ogłoszenie o XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających [...]

Ogłoszenie o XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 października 2022 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice [...]

Ogłoszenie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe.Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2021/2022.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2022 r.Podjęcie uchwały w sprawie [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe.2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Lubniewice.3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach za rok 2021. 3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad:Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2021 rok.Sprawozdanie z działalności Zespołu [...]

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubniewicach zawiadamia, że zmienił się termin, miejsce oraz tryb zwołanej na dzień 13 grudnia 2021 r. XXXII sesji Rady Miejskiej.   XXXII sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach [...]

Zmiana trybu sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 13 grudnia 2021 r.na godzinę 13.00

Na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021, poz. 2095) z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe.Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami [...]

Ogłoszenie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Os. Słowiańskie 4

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe.Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje [...]

Ogłoszenie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 września 2021 r. o godz. 15.00 w Ratuszu, ul. Jana Pawła II 51

Porządek obrad:Sprawy regulaminowe.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych.Sprawozdanie z [...]

Ogłoszenie o XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa prosimy osoby, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, by zrezygnowały z osobistego udziału w nim. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym za [...]

Ogłoszenie o XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa prosimy osoby, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, by zrezygnowały z osobistego udziału w nim. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym za [...]

Ogłoszenie o XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Lubniewice. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Ogłoszenie o XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad:  Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.Przyjęcie sprawozdania z [...]

Ogłoszenie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021 2035.Zakończenie [...]

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad: Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie [...]

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad: Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

Ogłoszenie o XXII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad: Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XXI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 września 2020 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2019/2020. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XIX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad: Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2020. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XVIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” w ramach Solidarnościowego Wsparcia [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XVII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035. Podjęcie [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej XVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Gminy Lubniewice. Zakończenie [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Punktu [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej XIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu. Zakończenie obrad. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. Informacja z działalności Biblioteki. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno.   [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej X sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej VIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej VII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży działki 902/1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej VI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2018 r. Informacja o [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej V sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 marca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Lubniewice za 2018 rok. Podjęcie uchwały w [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej IV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035. Uchwała w sprawie ustalenia [...]

Zmiana ogłoszenia o zwyczajnej III sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro), przy ulicy Jana Pawła II 51, odbędzie się zwyczajna III sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej III sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej II sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w [...]

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 listopada 2018 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Lubniewicach odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad: 1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2.     Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3.     Złożenie ślubowania przez [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia  27 września 2018 r. r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.  Porządek obrad:  Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 30 lipca 2018r. o godz. 15.30 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.      Porządek obrad: Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 4 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 4 lipca 2018 r. o godz. 15.30  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwały w [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 21 czerwca 2018 r.  o godz. 16.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:   1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Ratuszu

Dnia 6 czerwca 2018 r. o godz. 15.00  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:    1.Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 22 maja 2018 r. o godz. 15 .30  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 26 kwietnia 2018 r.  o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 22 marca 2018 r.  o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe - przyjęcie [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 19 lutego 2018 r. o godz. 15.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 13 lutego 2018r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.  [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 21 grudnia 2017r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.       Porządek obrad:   1. [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Dnia 22 listopada 2017 r. o godz. 14.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:    Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  8 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  28 września 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.     Porządek obrad:    1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 10 sierpnia 2017r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.     [...]

Ogłoszenie o uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 7 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w Parku Miłości

Porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie praworządności. Powitanie zaproszonych gości. Przyjęcie porządku obrad. Wystąpienie Burmistrza Lubniewic. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 07  czerwca  2017r. o godz. 16.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  19 maja 2017 r. o godzinie 13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:    Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 28  kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.    Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad: Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie  uchwały w sprawie wzoru [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  16 lutego  2017 r. o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.Porządek obrad:   Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w Ratuszu

Dnia 19 stycznia 2017 r. o godz. 15.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad: [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  15 grudnia  2016r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Dnia  24 listopada 2016 r. o godz. 14.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 27 października 2016 o godz.13.00  w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.    Porządek obrad:   Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Dnia  29 września 2016 r. o godz. 14.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  18 sierpnia 2016 o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad: Sprawy regulaminowe [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godz.13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad: Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Niniejszym zapraszam Pana/Panią na zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu  6 maja 2016 o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  ( II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 30 marca 2016 r. o godz. 16.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja  Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:  1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 25 lutego 2016r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.    Porządek obrad:   Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 28 stycznia 2016r. o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad: Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Niniejszym zapraszam Pana/Panią na zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu 17 grudnia  2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  ( II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 26 listopada 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 5, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:   Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 października 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 22 października 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach   Porządek obrad: Sprawy regulaminowe - przyjęcie [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  17 września 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.       Porządek [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  13 sierpnia 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 17 czerwca 2015r.  o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad jest następujący: Sprawy regulaminowe, Podjęcie uchwały [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 11 czerwca 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad: Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 26 marca 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad: Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 19 lutego 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy  Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   Sprawy regulaminowe - [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 30 grudnia 2014r. o godz. 13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 11 grudnia  2014r.o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.     Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła i Przewodniczący MKW Jan Stecyszyn zapraszają na uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Miejskiej w Lubniewicach, które odbędzie się 30 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w sali GOK w Lubniewicach.

Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła i Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jan Stecyszyn zapraszają na uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Miejskiej w  Lubniewicach,  które odbędzie się 30 listopada 2014 r. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 6 listopada 2014r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w LubniewicachPorządek obrad:   1. Sprawy regulaminowe      [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 września 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 25 września 2014r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 września 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 10.09.2014 r. o godz. 15.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.       Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

W dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 31 lipca 2014 r. o godz. 16.30 w Ratuszu

W dniu 31.07.2014 o godz. 16.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 3 lipca 2014 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 03 lipca 2014r. o godz. 16 .00  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.       Porządek [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w Ratuszu

Dnia  13 czerwca 2014r o godz.15.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 maja 2014 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014r. o godz. 13 .00  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.   Porządek obrad: 1.Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 24 kwietnia 2014r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 25 marca 2014r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.     Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 20 lutego  2014r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.     Porządek obrad:    1.Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 16 stycznia 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Podjęcie [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 31 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad jest następujący : 1. Sprawy regulaminowe, 2. [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 27 grudnia 2013 r. o godz. 16.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.     Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  28 listopada 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia  20 listopada 2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:  1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 października 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 24 października 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach      Porządek obrad:  1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 14 października 2013 r. o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 14 października 2013 r.  o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:  1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 12 września 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 12 września 2013r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  16 sierpnia 2013r. r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu

Dnia 27 czerwca 2013 r. o godz.15.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe     [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 czerwca 2013 r. o godz. 13.30 w Ratuszu

Dnia 10 czerwca 2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad:  1. Sprawy regulaminowe.      [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 maja 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 16 maja 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad:  1. Sprawy regulaminowe  -przyjęcie [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 25 kwietnia 2013 r. r. o godz. 12 .00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad:   1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad na I pietrze

O G Ł O S Z E N I E   Dnia 28 marca  2013r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:  1. [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II pętro przy ul. Jana Pawła II 51.

O G Ł O S Z E N I E  Dnia 15 marca  2013r.  o godz. 13.00   w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbedzie się 6 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad na I piętrze

O G Ł O S Z E N I E Dnia 06 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.    Porządek obrad:  1. [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad II pętro przy ul. Jana Pawła II 51.

Dnia  11 stycznia  2013 r.  o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. o godzinie 15.00 w Ratuszu (II piętro) przy ul. Jana Pawła II 51

28 grudnia 2012 r.  o godz. 15.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.  Porządek obrad:  1. Sprawy regulaminowe    [...]

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 29 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu (II piętro) przy ul. Jana Pawła II 51

Dnia 29 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:   1.Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 22 listopada 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

Dnia 22 listopada 2012r.  o godz. 12.00   w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 20 wrzesnia 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

Dnia 20 września 2012 r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:  1. Sprawy regulaminowe - [...]

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

O G Ł O S Z E N I E  Dnia 28 czerwca 2012 r. o godz. 12.00  w sali narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w  Lubniewicach. Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 10 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

Dnia 10 maja 2012 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.  Porządek obrad: 1. Sprawy [...]

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 12.00

Dnia  22 marca 2012 r.  o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. Porządek obrad:  1.Sprawy [...]

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach

Dnia  05 marca 2012 r.  o godz. 17 .00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.   Porządek obrad:  1. Sprawy [...]

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Lubniewicach

Dnia  26 stycznia 2012 r.  o godz. 12.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach   Porządek obrad:    1.Sprawy [...]

metryczka