Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług. Zamawiający:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

ZAPYTANIE OFERTOWEna wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach  specjalistycznych usług opiekuńczych.     Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach zwraca sięz zapytaniem [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Lubniewice, dnia 24 maja 2024 r.               ZAPYTANIE OFERTOWEna wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach  specjalistycznych usług [...]

Kierownik MGOPS zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usług logopedii i integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

ZAPYTANIE OFERTOWEna wykonywanie usług logopedii i integracji sensorycznej w ramach  specjalistycznych usług opiekuńczych.  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach zwraca się z [...]

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności od 8000 do 9000 m3.

Zakład Gospodarki Komunalnej Ul. Strzelecka 20 69-210 Lubniewice   ZO 271/5/2019                       [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa doradztwa zawodowego, realizowanego przez MGOPS w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start”

Przedmiotem zamówienia jest Usługa doradztwa zawodowego, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start”, realizowanego w [...]

Ogłoszenie o zamówieniu "Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem", realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu "Inicjatywa na start"

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług poradnictwa psychologicznego pn. „Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w [...]

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż pieca c.o. dla ZSS w Lubniewicach wraz z podpięciem do instalacji c.o.

----------------------------------------------------Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach informuje, że powyższe zapytanie ofertowe zostaje anulowane, bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty! [...]

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania studium wykonalności dla 4 projektów

------------------------------------------------Gmina Lubniewice informuje, że powyższe zapytanie ofertowe zostaje anulowane, bez dokonania wyboru oferty! [...]

metryczka