Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 336) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.04.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że po rozpatrzeniu wniosku H2 Energy Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48 MW, obręb GlisnoObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

12.04.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji hotelowo-rekreacyjnej w LubniewicachObwieszczenie Wojewody Lubuskiego

04.04.2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa Lubuskiego w 2023 r.Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Rewitalizacji Parku Miłości w Lubniewicach, działka nr 369Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic

08.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 48MW w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.03.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że dla zadania pn. 'Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 946/2 w Lubniewicach' została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

02.03.2023

Zmiana cen od 3 marca 2023 r. za dostarczenie wody i odprowadzenie ściekówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

23.02.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Rewitalizacji Parku Miłości w LubniewicachZawiadomienie Burmistrza Lubniewic

08.02.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 946/2 w LubnObwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

07.02.2023

Zawiadomienie o przyjęciu uchwały Nr XLII/267/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem LubniewskoObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.02.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 01.02.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. RogiObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.01.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.01.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rewitalizacji parku Miłości w Lubniewicach na terenie dz. 369 i części dz. 250Ogłoszenie Kierownika ZGK Lubniewice

10.01.2023

Przerwy w dostawie wody - JarnatówObwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

05.01.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu na zadanie: Budowa budynków mieszkalnych na działce nr 946/2 w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

05.01.2023

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w m. RogiObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

15.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w RogachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.12.2022

Burmistrz Lubniewic informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem 'Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.12.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowaniaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 336) starsze obwieszczenia »