Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 419) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania: Budowa budynku gastronomiczno-hotelowego na dz. 129 w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wod-kan dz. 823/31, 696, 832 w Lubniewicach dokonano uzgodnień projektuObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wod-kan w Lubniewicach, dokonano uzgodnień projektu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 08.05.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji telefonii komórkowej sieci PLAY w GliśnieZawiadomienie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych na dz. 989 w LubniewicachObwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego

07.05.2024

Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu aktu planowania przestrzennego pt. 'Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Burmistrz Lubniewic informuje, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych na dz. 129 w Lubniewicach została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.04.2024

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC

30.04.2024

ObwieszczenieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

29.04.2024

Informacja Wójta Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowychObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania: Budowa 4 budynków mieszkalnych na dz. 134 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

22.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie adm. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy: Budowa 4 budynków mieszkalnych na działce nr 867 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 18.04.2024 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: Remont i przebudowa rynku miejskiego w LubniewicachZawiadomienie Burmistrza Lubniewic

17.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa 10 budynków mieszkalnych na dz. 129 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

15.04.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lubniewicach, dz. 889, 898, 884, 856, 911, 900Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, iż w dniu11.04.2024 została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Żabicach, gm. GObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania: Budowa budynku gastronomiczno-hotelowego na dz. 129 w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego i garażowego na dz. 134/5 w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.04.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej i Lipowej w LubniewicachObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 419) starsze obwieszczenia »