Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 429) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

23.07.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: Budowa 5 budynków mieszkalnych na działce nr 960 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.07.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego na działce nr 28/78 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

05.07.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania: Budowa czterech budynków mieszkalnych na dz. 867 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.06.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla: Budowa pięciu budynków mieszkalnych na działce nr 960 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.06.2024

Zawiadomienie stron w postępowaniu o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji' Budowa budynku gastronomiczno-hotelowego na działce nr 129 w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.06.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, żę została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: Budowa sieci wod-kanw rejonie ul. Spacerowej i Lipowej w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.06.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że 14.06.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: Budowa sieci wod-kan na ul. Wierzbowej w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.06.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na 'Budowa 4 budynków mieszkalnych na działce nr 867 w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.06.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania 'Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 28/78 w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

28.05.2024

Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 989 w Lubniewicach, Osiedle ŚwierczówZawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania: Budowa budynku gastronomiczno-hotelowego na dz. 129 w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wod-kan dz. 823/31, 696, 832 w Lubniewicach dokonano uzgodnień projektuObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wod-kan w Lubniewicach, dokonano uzgodnień projektu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 08.05.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji telefonii komórkowej sieci PLAY w GliśnieZawiadomienie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych na dz. 989 w LubniewicachObwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego

07.05.2024

Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu aktu planowania przestrzennego pt. 'Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Burmistrz Lubniewic informuje, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych na dz. 129 w Lubniewicach została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.04.2024

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC

30.04.2024

ObwieszczenieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

29.04.2024

Informacja Wójta Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowychObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 429) starsze obwieszczenia »