Aktualne uchwały związane z gospodarką odpadami

Uchwała Nr LIII/364/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (637kB) pdf

Uchwała Nr LIII/363/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (235kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/277/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (114kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania dekl (361kB) pdf

Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadfami komunalnymi (52kB) pdfUchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (44kB) pdf


Uchwała Nr XLII/270/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie (215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (20 stycznia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2014, 14:21:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (24 kwietnia 2024, 13:33:31)
Zmieniono: Aktualizacj

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8738