Aktualne uchwały związane z gospodarką odpadami

Uchwała Nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (1622kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (106kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/154/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (190kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania dekl (361kB) pdf

Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadfami komunalnymi (52kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (568kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/110/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady (294kB) pdf

Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (44kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/202/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami ko (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (20 stycznia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2014, 14:21:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (25 lutego 2022, 11:33:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6936