Aktualności z dziedziny rolnictwa

SUSZA 2020!!!


Informacja dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW w Gorzowie Wlkp. dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2020 r. (335kB) pdf

Informacja o udostępnieniu aplikacji do składania wniosków o szacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę (284kB) pdf

----------------------------------------------------------

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych - niekorzystne warunki atmosferyczne

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu i z tego tytułu strat w gospodarstwach rolnych właściciele gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków zgłaszają straty do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji powałowej do szacowania szkód. 
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na której terenie znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę. Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Ustala się termin składania wniosków o szacowanie strat do 7 sierpnia 2020 r.


Wniosek o oszacowabie strat 2020 (61kB) pdf

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (57kB) pdf

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (38kB) pdf

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Lubniewice Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez grad i deszcz (984kB) pdf


----------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zachęcam do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

Ulotka dla hodowców trzody chlewnej (465kB) pdf

Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji (978kB) pdf

Ulotka w sprawie postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika (590kB) pdf

Ulotka dla organizatorów imprez i targów (533kB) pdf

Ulotka informacyjna dla podróżnych (584kB) pdf

Ulotka dotycząca zasad zabezpieczenia ferm drobiu przed grypą ptaków (569kB) pdf
 
Informacje związane z ASF można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 15 29, 22 623 16 41 lub wysyłając pytanie na adres: asfpytania@wetgiw.gov.pl.

----------------------------------------------------

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (51kB) pdf

----------------------------------------------------

Apel Pani Prezes KRUS do rolników dotyczący zachowania zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Apel (767kB) pdf

----------------------------------------------

Informacja dla rolników utrzymujących świnie 
w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

POBIERZ (156kB) pdf

POBIERZ 2 (3634kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (14 maja 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 maja 2018, 09:56:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (4 listopada 2021, 13:26:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2810