Zagospodarowanie przestrzenne

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBNIEWICE

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (33kB) pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (8192kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (26kB) pdf

Uchwala Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (8192kB) pdf

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego powyższą uchwałą (2493kB) pdf

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski (623kB) pdf

----------------------------------------------------

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla założenia pałacowego w Rogach i dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko (64kB) pdf

Założenie pałacowe w Rogach:

Projekt uchwały Rady Miejskiej (159kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (3074kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3769kB) pdf

Opinia PPIS (1505kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (330kB) pdf

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią (41kB) pdf

Uchwała nr XLI/257/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 (3726kB) pdf

Podsumowanie i uzasadnienie do uchwały (96kB) pdf

Teren jeziora Lubniewsko:

Projekt uchwały Rady Miejskiej (116kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (249kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (1001kB) pdf

Opinia PPIS (8192kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (332kB) pdf

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią (41kB) pdf

Uchwała nr XLI/258/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 (6578kB) pdf

Podsumowanie i uzasadnienie do uchwały (86kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 
OBSZAR NAD JEZIOREM LUBNIEWSKO

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorem Lubniewsko (636kB) pdf

Projekt uchwały (82kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (130kB) pdf

Załącznik graficzny (680kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3704kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (282kB) pdf

Podsumowanie (1333kB) pdf

Podsumowanie (1333kB) pdf

Uchwała Nr XLII/267/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorem Lubniewsko

------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż


Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. Nr XLIX/319/2023 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż (3201kB) pdf

Podsumowanie do uchwały (2221kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (592kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 września 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 września 2022, 12:03:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 października 2023, 12:44:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1715