Strategie Rozwoju Gminy Lubniewice

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBNIEWICE NA LATA 2001-2015
(wersja nieobowiązująca)


Strategia Zróżnicowanego Rozwoju Gminy Lubniewice.doc (7528kB) word

------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBNIEWICE NA LATA 2014-2020
(wersja obowiązująca)


Uchwała Nr VIII/59/2015

Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2014-2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Strategia - część 1 (4560kB) pdf

Strategia - część 2 (5779kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2011, 14:33:09)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2017, 09:35:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14796