Powszechny spis rolny 2020

NABÓR RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
 
W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
- pełnoletnich;
- zamieszkałych w danej gminie;
- posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
- posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.


Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych (47kB) pdf

Kwestionariusz zgłoszeniowy - pdf (32kB) pdf

Kwestionariusz zgłoszeniowy - word (14kB) word

Oświadczenie o niekaralności - pdf (28kB) pdf

Oświadczenie o niekaralności - word (13kB) word

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (15 czerwca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 czerwca 2020, 16:13:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 czerwca 2020, 16:31:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 383