2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok


Uchwała Nr XLII/276/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLII/276/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (221kB) pdf

          Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 lutego 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 lutego 2023, 10:05:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1148