2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

UCHWAŁA  Nr XXXV/272/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 lutego 2018 r.
 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2018.
 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) w związku z § 96 statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003r. Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
      
§ 2  
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2018, 12:47:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2460