2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIII/209/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 23 lutego 2022 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach
na rok 2022
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXIII/209/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 lutego 2022 r. (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (25 lutego 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 lutego 2022, 11:00:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566