2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

UCHWAŁA  Nr XIII/113/2016.
Rady Miejskiej w Lubniewicach
 z dnia 28 stycznia 2016r.
 
 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2016
 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1515 z póź. zm.) w związku z § 96 statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003r. Nr 73, poz.1096), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
      
§ 2  
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Plan pracy Komisji Rewizyjnej w Lubniewicach na 2016 rok (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 lutego 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lutego 2016, 11:06:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803