2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok


UCHWAŁA  Nr  XLII/ 303 /2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
 z dnia 20 lutego 2014r.
 
 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2014
 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,  poz.594, z poźn.zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (25 lutego 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 lutego 2014, 11:27:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5336