Kadencja 2024-2029

Kadencja 2024-2029

Ogłoszenie o II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 22 maja 2024 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:  Sprawy regulaminowe.Ocena zasobów pomocy społecznej.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia [...]

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2024 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Lubniewicach odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 13:00 w Sali widowiskowej BCK w Lubniewicach

Otwarcie Inauguracyjnej sesji Rady. Przedstawienie porządku obrad. Wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego. Złożenie ślubowania przez radnych. Wybór przewodniczącego Rady. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na [...]

metryczka