2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Budżet Gminy Lubniewice na 2016 rok

Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok (61kB) pdf

     Załącznik Nr 2 - dochody Gminy Lubniewice (34kB) plik

     Załącznik Nr 2 - wydatki Gminy Lubniewice (170kB) plik

     Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody budżetu (35kB) pdf

     Załącznik Nr 4 - dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych (50kB) pdf

     Załącznik Nr 5 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (41kB) pdf

     Załącznik Nr 6 - plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice (46kB) pdf

-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016-2030 (39kB) pdf

     Załącznik nr 1 do uchwały (182kB) plik

     Załącznik nr 2 do uchwały (65kB) pdf

-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 529/2015 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 25.11.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Lubniewice na lata 2016-2030 przedstawioną wraz z projektem uchwału budżetowej na rok (461kB) pdf

Uchwała Nr 530/2015 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 25.11.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2016 wraz z uzasadnieniem (225kB) pdf

Uchwała Nr 578/2015 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 25.11.2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2016 (711kB) pdf

Uchwała Nr 4/2016 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Lubniewice w uchwale budżetowej na 2016 rok (979kB) pdf

Uchwała Nr 3/2016 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubniewice (892kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zofia Iwaniec (7 stycznia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 14:10:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2016, 14:45:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3092