Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Lubniewice, Glisno, Jarnatów

Przetarg odbędzie się 10 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (II piętro), ul. Jana Pawła II 51.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr  19 8369 0008 0050 0018 2000 0040  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06 lipca 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6, oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 3).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (47kB) pdf

----------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (4 czerwca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2018, 15:28:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 lipca 2018, 12:01:47)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 854