Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 6 listopada 2014r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach

Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
     -przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie kadencji.
3. Analiza opracowań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi.
5. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/140/2012 RM L-ce z dnia22.11.2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2015.
7. Podjecie uchwały w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek  oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
10. Informacja Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2013r.
11. Informacja Burmistrza Lubniewic o analizie oświadczeń majątkowych za 2013r.
12. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (29 października 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 października 2014, 09:04:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1456