Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

W dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubniewice.
 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Lubniewice
w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – LGD z siedzibą w Sulęcinie w okresie 2014- 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubniewice
9. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (11 sierpnia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2014, 14:13:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405