Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 maja 2014 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014r. o godz. 13 .00  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.
 
Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/2002 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia  14 grudnia 2002r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę  nieruchomości  gminnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014- 2024.
5.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
6.Zakończenie obrad
 
 
                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                              Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (28 maja 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 maja 2014, 08:49:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533