Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 25 marca 2014r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
    -przyjęcie protokołu z  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20.02.2014.
2. Informacja na temat opracowań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
3. Informacja o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
4. Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z  dnia 14 listopada 2007 r., w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina  Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”
7. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Lubniewic w dziedzinie kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na  lata 2014-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice.
12. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad.
 
 
                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                  /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (20 marca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2014, 13:32:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1486