Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w Ratuszu


Dnia 20 lutego  2014r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
 1.Sprawy regulaminowe
    -przyjęcie protokołu z  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16.01.2014.
  2.Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska  Gminy Lubniewice- podjęcie uchwały.
  3.Informacja o realizacji zadań z zakresu ZGK.
  4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
     terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w  
     Lubniewicach  oraz ustalenia dopłat.
  5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
     terenie  gminy L-ce do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w 
     Lubniewicach.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Lubniewicach do załatwienia  
     indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.Nr 396/2).
  9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.Nr 28/60).
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
     bezprzetargowym.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
     stanowiącej  własność Skarbu Państwa.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora 
      Lubiąż w Lubniewicach.
14.Zatwierdzenie  planu pracy Komisji Rewizyjnej.
15.Zapoznanie się z planami pracy komisji stałych.
16.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
17.Interpelacje i zapytania.
18.Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                      Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (12 lutego 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 lutego 2014, 14:43:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610