Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.


Dnia 31 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad jest następujący :
1. Sprawy regulaminowe,
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/270/2013 RM w Lubniewicach z dnia 27.12.2013r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminie Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/271/2013 RM w Lubniewicach z dnia 27.12.2013 w sprawie określenia  szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  NR XXXIX/272/2013 RM w Lubniewicach z dnia 27.12.2013r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXIX/273/2013 RM w Lubniewicach z dnia 27.12.2013r.  w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
6. Zakończenie obrad.
 
 
            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                      Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (31 grudnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2013, 12:16:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1605