Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia  20 listopada 2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe.
    -przyjecie protokołu z ostatniej sesji
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
5. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                  Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (20 listopada 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 listopada 2013, 08:52:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715