Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 października 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 24 października 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach
     

Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe
   -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Sprawozdanie MGOPS z wykonywania zadań za I półrocze 2013r. oraz bieżącej działalności.     
3. Informacja na temat funkcjonowania oświaty na terenie gminy (przedszkole, szkoła).
4. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20.09.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr  22 i nr 24 w obrębie Rogi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne w Jarnatowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w Lubniewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lubniewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na Kier. ZGK.
13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012r.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Zakończenie obrad.


                        Przewodnicząca Rady Miejskiej
                              /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (16 października 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 października 2013, 10:24:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657