Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 14 października 2013 r. o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 14 października 2013 r.  o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe.
       -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizowaną w 2013 r. Inwestycję pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292F w m. Jarnatów o długości ok.160m.”
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024.
5. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                   Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 października 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 października 2013, 15:19:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1889