Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 12 września 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.

Dnia 12 września 2013r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
 
Porządek obrad:  
 
1. Sprawy regulaminowe
   -przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.08.2013r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice (dwa pomieszczenia o pow. 19.1 m i 5,6)
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubniewice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
7. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                       Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 września 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2013, 10:43:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2081