Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  16 sierpnia 2013r. r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:  
 
1. Sprawy regulaminowe:
   -przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.06.2013r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice - rejon Jeziora Lubiąż,
4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 z dnia 14 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Lubniewice w obrębie Lubniewice - rejon Świerczowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie uznania za użytek ekologiczny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                          Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 sierpnia 2013, 09:33:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1996