Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 czerwca 2013 r. o godz. 13.30 w Ratuszu

Dnia 10 czerwca 2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe.
      -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na lata 2013 -2032.
7. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (5 czerwca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 czerwca 2013, 08:50:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123