Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 maja 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 16 maja 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe
  -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o  działalności GOK i świetlic wiejskich.
3. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki.
4. Informacja o realizacji funduszy sołeckich za 2012r.
5 .Informacja o zgłoszonych zadaniach z zakresu funduszy sołeckich na 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii na lata 2014-2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
11. Stanowisko w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rogi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubniewice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  odpowiedzi na skargę wniesioną do Woj. Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie obrad.
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                     /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (9 maja 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 maja 2013, 08:21:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2212