Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 25 kwietnia 2013 r. r. o godz. 12 .00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:  
 
1. Sprawy regulaminowe:
    - przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.03.2013r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Leśną i Gorzowską w Lubniewicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania z budżetu gminy dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
7. Zakończenie obrad.
 
                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                       /_/ Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (23 kwietnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2013, 09:40:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2070