Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II pętro przy ul. Jana Pawła II 51.

O G Ł O S Z E N I E
 


Dnia 15 marca  2013r.  o godz. 13.00   w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
7. Zakończenie obrad.
                                                                                                         

Przewodnicząca Rady Miejskiej
       /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (13 marca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 marca 2013, 08:30:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2120