Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbedzie się 6 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad na I piętrze

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 06 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
   
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe:
       -przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach,        
2. Sprawozdanie z zakresu działania promocji w gminie za rok 2012,
3. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr IX/165/2009 z dnia 25.03.2009
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania Statutu,
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie MiG Lubniewice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 4,5% przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad sprzedaży,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością  gruntową,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie,
9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012r.,
10. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2013r.- podjęcie uchwały.
11. Zapoznanie się z planami pracy komisji Rady na 2013 r.
12. Interpelacje i zapytania,
13. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                               Przewodnicząca  Rady Miejskiej
                                                        /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (28 stycznia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 stycznia 2013, 15:47:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2289