Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 29 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu (II piętro) przy ul. Jana Pawła II 51

Dnia 29 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
 
Porządek obrad:  
 
1.Sprawy regulaminowe;
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie;
3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie MiG Lubniewice;
4.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2013 r.;
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie MiG L-ce;
6.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie MiG Lubniewice;
7.Zakończenie obrad.
 


                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                           /_/  Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (27 listopada 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 11:11:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2465