Ogłoszenie o LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301//2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok z autopoprawką Burmistrza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024- 2035.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 grudnia 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 grudnia 2023, 13:01:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223