Ogłoszenie o XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach w 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 środków finansowych na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kadencję 2024-2027.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 października 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 października 2023, 15:03:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266