Ogłoszenie o XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sulęcińskiemu w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sulęcińskiemu w 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sulęcińskiemu w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (18 maja 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (18 maja 2023, 13:58:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299