Ogłoszenie o XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący rady Miejskiej     
       w Lubniewicach
  /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 13:11:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399