Ogłoszenie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
  8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
  /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 października 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 października 2022, 14:23:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449