Ogłoszenie o zwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach za rok 2021.
3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubniewice na lata 2022 - 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby prywatnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego projektu powrotu komunikacji kolejowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022 - 2035.
12. Apel do Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie o przydzielenie sił i  środków wsparcia w sezonie letnim 2022 roku.
13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
 
                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        w Lubniewicach
                                                                 /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 marca 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 marca 2022, 08:44:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (9 czerwca 2022, 14:21:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 706