ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubniewicach zawiadamia, że zmienił się termin, 
miejsce oraz tryb zwołanej na dzień 13 grudnia 2021 r. XXXII sesji Rady Miejskiej.
 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 15:30 w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (Os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice).
 
Porządek obrad pozostaje bez zmian:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym  Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2026”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Lubniewic.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok z autopoprawką burmistrza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Bartosz Jankowski (10 grudnia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2021, 11:19:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2021, 14:03:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 833