Ogłoszenie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 września 2021 r. o godz. 15.00 w Ratuszu, ul. Jana Pawła II 51

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2020/21.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości wspólnych, a w następstwie połączenie Wspólnot Mieszkaniowych oraz na dokonanie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej (ul. Spokojna – „betonówka”).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy (Jarnatów 37/13/1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rogi (dz. nr ewid. 4/1).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rogi (dz. nr ewid. 61/8).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (dz. nr ewid. 143 – obręb Rogi).
 11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                          Przewodniczący
                                                            Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                      Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (9 września 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 września 2021, 13:38:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 857