Ogłoszenie o XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa prosimy osoby, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, by zrezygnowały z osobistego udziału w nim. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji na stronie www.lubniewice.pl
 
Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe. 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok. 
  4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
  6. Zakończenie obrad.
 
                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   w Lubniewicach
                                                             /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 czerwca 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 czerwca 2021, 15:07:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562