Ogłoszenie o XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2020 rok.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2021. 
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035. 
  9.  Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               w Lubniewicach
                                                                         /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 kwietnia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 kwietnia 2021, 07:24:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197