Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 10 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubniewice na lata 2021-2023. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2021 roku. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2021 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2021. 
 13. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za rok 2020. 
 14. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok i rocznego planu pracy na 2021 r. - Komisja ds. Planowania i Budżetu. 
 15. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok i rocznego planu pracy na 2021 r. - Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 16. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok i rocznego planu pracy na 2021 r. - Komisja ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu. 
 17. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok i rocznego planu pracy na 2021 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 18. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach                                                                        


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej        
                                                                            w Lubniewicach                                                    
                                                                       /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 stycznia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 stycznia 2021, 11:26:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 lutego 2021, 08:51:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 892