Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 20 wrzesnia 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

Dnia 20 września 2012 r o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z ostatniej  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach między sesjami.
3. Informacja o funkcjonowaniu oświaty na terenie gminy.
4. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej.
5. Informacja o zasobach majątkowych gminy.
6. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2011r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez gminę Lubniewice działalności w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie świadczenia bezpłatnej usługi  dostępu do internetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości stanowiących mienie  komunalne (obręb Lubniewice).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (obręb Glisno).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice na okres 10 lat
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
14. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obrębie Rogi w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 22 i nr 24.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe okręgi wyborcze.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Zakończenie obrad.
 
 
                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                      /_/ Katarzyna Sowa
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (12 września 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 września 2012, 11:38:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2827